thanthamfarm

thanthamfarm

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท
thanthamfarm

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

สวนเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงเป็ดเพื่อผลิตไข่ส่งตลาดในพื้นที่ แบ่งพื้นที่ทำนา ทำสวน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9