Tastebud Lab

Tastebud Lab

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท
Tastebud Lab

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

เทสบัด แลป เป็นพื้นที่สื่อกลางในการร่วมพัฒนาและส่งเสริม “eco-system” ด้าน "Future Food (หรือ อาหารแห่งอนาคต) เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพาร์ทเนอร์ ด้านการพัฒนาสู่ FOOD BIO ECONOMY สู่ความยั่งยืน