Future Food by Tastebud

Future Food by Tastebud

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

แชท
Future Food by Tastebud

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

เทสบัด แลป เป็นองค์กรที่สนับสนุนนักศึกษานักวิจัยผู้ประกอบการด้าน Foodtech Biotech Agtech เกี่ยวกับ อาหารอนาคตยั่งยืน ผ่านการพัฒนาใน Kitchen lab ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาสูตรอาหารและกระบวนการในกาีผลิตให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน