โกโก้วัลเล่ย์

โกโก้วัลเล่ย์

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท
โกโก้วัลเล่ย์

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

Cocoa Valley โกโก้แท้จากสวนที่จังหวัดน่าน ปลูกและดูแลแบบอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้มาตรฐาน Earthsafe Standard เราทุ่มเท ใส่ใจ ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การปลูกต้นโกโก้เอง ในพื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่มาจากต้นน้ำบนภูเขา และนำมาแปรรูปเป็นโกโก้แท้