ณาราแทมมะรินด์

ณาราแทมมะรินด์

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

แชท
ณาราแทมมะรินด์

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

ณารา แทมมะรินด์ เพราะมะขาม คือ วิถีชีวิตและมรดกทางภูมิปัญญาของคนเพชรบูรณ์ .... ณารา แทมมะรินด์ (Nara Tamarind) จึงเกิดจากความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น ยกระดับเกษตรแปรรูปของชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน จากพื้นฐานการแปรรูปมะขามที่มุ่งเน้นให้คนในครอบครัว คนที่เรารักรับประทาน เราจึงพยายามทำให้ดีที่สุด คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด ผลิตสินค้าด้วยความใส่ใจในคุณภาพ รสชาติ และความปลอดภัย เพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขไปพร้อม ๆ กับการมีสุขภาพที่ดี ดังความตั้งใจของเรา “Nara Tamarind serves you healthy snack and bring the beauty in you” และทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ “ณารา แทมมะรินด์”