ปันแสน

ปันแสน

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

แชท
ปันแสน

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

ปันแสน เกษตรอินทรีย์​ เราปลูกและดูแลเอาใส่พืชผักอาหาร​สมุนไพร​ด้วยความใส่ใจ เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างสุขภาพ​ที่ดี ผลิตภัณฑ์​ทั้งหมด​สนับสนุน​การสร้าง​งาน สร้างป่า สร้าง​รายได้​ของเครือข่าย​เกษตรกร​