ข้าวศรีแสงดาว

ข้าวศรีแสงดาว

ออนไลน์ล่าสุดเมื่อ 182 day 4 hour 25 นาทีที่แล้ว

ผู้ติดตาม 0

แชท
ข้าวศรีแสงดาว

ออนไลน์ล่าสุดเมื่อ 182 day 4 hour 25 นาทีที่แล้ว

ผู้ติดตาม 0

แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

"ข้าวตราศรีแสงดาว" ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ จากโครงการศรีแสงดาวหมู่บ้านนาหยอด ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นสินค้าไทยชนิดแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สหภาพยุโรป (Geographical Indication : GI ) จากโครงการศรีแสงดาวหมู่บ้านนาหยอด เราพาชาวนาเปลี่ยนวิธีการทำนาแบบดั้งเดิม เป็นวิธีการสมัยใหม่ อาศัยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และความเข้าใจธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิต ชาวนามีรายได้มากขึ้นจากการทำนา - ทำน้อยได้มาก - ปลูกข้าว 1 ครั้ง ผลผลิต 2 ปี รายได้ส่วนหนึ่งร่วมสนับสนุนการปลูกข้าวนาหยอดเพื่อให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สินค้ามาใหม่

แสดงเพิ่ม