สวนดินปรุง

สวนดินปรุง

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท
สวนดินปรุง

ออนไลน์

ผู้ติดตาม 0

ร้านค้ารับรองพอแล้วดี
ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพอแล้วดี
แชท

เกี่ยวกับร้านค้า

สวนดินปรุงทำเกษตรปราณีต ด้วยวิธีดั้งเดิมจากภูมิปัญญาไทย ปุ๋ยและฮอร์โมนทั้งหมดทำจากผลิตภัณฑ์ภายในสวน ไร้สารเคมีทุกขั้นตอน เป็นสวนเกษตรผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่ ปลูกข้าว อ้อย พืชผักและผลไม้ตามฤดูกาล พร้อมทั้งแปรรูปเองทั้งหมด

ใบรับรอง